สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ เสือสา พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน ทีมงานพัฒนาชุมชนและปลัดตำบล ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน โดยมี นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการแก้ัไขปัญหาความยากจน และลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ที่ 2 ตำบลเค็งใหญ่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ ครัวเรือนนายอุทิศ เทียนบาล , ครัวเรือนนายวิโรจน์ ลอออวิโรจน์ ,และนางทองลา ธิษาไชย ในพื้นที่ตำบลเค็งใหญ่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ในครัวเรือนยากจน และให้คำแนะนำในการดำรงชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย

(Visited 4 times, 1 visits today)