ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

@อำเภอหัวตะพาน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 20 times, 1 visits today)