ร่วมสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

@อำเภอหัวตะพาน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 15 times, 1 visits today)