ร่วมประชุม ชี้แจงครัวเรือนเครือข่ายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และเชื่อมโยงผู้นำหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

@อำเภอหัวตะพาน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอหัวตะพาน มอบหมายให้นายสุรัตน์ ราชิต ร่วมประชุม ชี้แจงครัวเรือนเครือข่ายในการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล และเชื่อมโยงผู้นำหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี หมู่บ้านโอทอปวิลเลจในพื้นที่ตำบลจิกดู่ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการไปพร้อมๆกัน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนขวาว

(Visited 30 times, 1 visits today)