ร่วมประชุมหาข้อตกลงร่วมกันในการร่วมงานวันลอยกระทง การจัดซุ้มของดี สินค้าดี มีคุณภาพ

@อำเภอหัวตะพาน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป และเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีอำเภอหัวตะพาน ร่วมประชุมหาข้อตกลงร่วมกันในการร่วมงานวันลอยกระทง การจัดซุ้มของดี สินค้าดี มีคุณภาพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวตะพาน

(Visited 17 times, 1 visits today)