ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาโครงการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร เป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหัวไทร พร้อมด้วย นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบพิจารณาโครงการจำนวน 5 โครงการ และกำหนดแผนประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 7 times, 1 visits today)