จัดกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ โดยสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP

🎁🎁กระเช้า OTOP หัวไทร กระตุ้นเศรษฐกิจ ปีใหม่ ๖๔”ผู้ประกอบการปลื้ม สร้างรายได้ ให้ชุมชน
วันที่๕ มกราคม ๒๕๖๔นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครีธรรมราช มีนโยบายสนับสนุนให้ จัดกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ โดยสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก ช่วงเทศกาลปีใหม่ ( ๒๕๖๓) นั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ได้สนับสนุนให้เครือข่าย OTOP อำเภอหัวไทร คัดสรรผลิตภัณฑ์ สินค้าคุณภาพ มาจัดกระเช้า ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย ๑) ชุดสุขใจ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ ๒) ชุดอุ่นใจ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ ๓) ชุดอิ่มใจ สวัสดีปีใหม่ ๒๐๒๑ จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยให้จองและสั่งซื้อทางออนไลน์ และผ่านเครือข่ายสมาชิก OTOP ซึ่งจากการดำเนินการ มีบุคคลทั่วไปสนใจสั่งจองและสั่งซื้อกระเช้าไปจำนวนเป็นที่พึงพอใจ
นายจรัญ เข็มเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน และอำนวยการจาก นายสุนทร เอกชัย นายอำเภอหัวไทร เป็นอย่างดี ในการให้ใช้พื้นที่จัดแสดง การประชาสัมพันธ์ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และในกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถ สร้างรายได้ และสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอหัวไทร ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป >>>>>> 🎊🎊

(Visited 5 times, 1 visits today)