ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน OTOP เพื่อใช้เป็นกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ปี2564

“เครือข่ายOTOP หัวไทร จัดกระเช้า สินค้าคุณภาพ มอบปีใหม่ 64 ”
วันที่29 ธันวาคม 2563 นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร มอบหมายให้ เรือเอกชาญชัย กาลรักษ์ รน. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร และได้นำเสนอรูปแบบ กระเช้าของขวัญ ปีใหม่ ซึ่งได้สนับสนุนให้เครือข่าย otop อำเภอหัวไทร ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า otop และผลิตภัณฑ์ครัวเรือนสัมมาชีพ ในพื้นที่อำเภอหัวไทร มาจัดเป็นกระเช้า เพื่อจำหน่ายให้กับผู้สนใจใช้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และอำนวยการจากนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอหัวไทร ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนของ อำเภอหัวไทร ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป พร้อมทั้งกระตุ้นและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ###

(Visited 14 times, 1 visits today)