เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการตำบลทรายขาว เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โครงการ กข.คจ. กองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 15 ธค.63 นายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร พ [...]

อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอหัวไทร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวล [...]

อ่านต่อ