ร่วมเสวนาเรื่องวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน

30 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายจรัญ เข็มเพ็ชร พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เข้าร่วมเสวนาเรื่องวันก่อตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนายรักชาติ ช่วยเกลี้ยง ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เข้าร่วมเป็นประธานในการเสวนาฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 17 times, 1 visits today)