ร่วมขับเคลื่อน“การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามหลัก “บวร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เ [...]

อ่านต่อ

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวัด ณ วัดบ่อโพง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ [...]

อ่านต่อ

ร่วมขับเคลื่อน“การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามหลัก “บวร”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เว [...]

อ่านต่อ