ร่วมรับมอบพืชผักสวนครัวที่ ผู้นำองค์กรสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลได้นำมาร่วมสนับสนุน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.  โดยนายเอกชัย  สุน [...]

อ่านต่อ

ร่วมประชุมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ”

วันที่ 22 พฤษภาคม  2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โด [...]

อ่านต่อ