วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) เพื่อให้รู้ถึงหลักการบทบาทของสตรีในการพัฒนาพื้นที่ แนวทางในการสร้างกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมถึงการจัดกิจกรรมสตรีจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร เข้าร่วม เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาสิริธรรมาภิรักษ์ วัดพัทธสีมา หมู่4 บ้านพัทธสีมา ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) เพื่อให้รู้ถึงหลักการบทบาทของสตรีในการพัฒนาพื้นที่ แนวทางในการสร้างกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมถึงการจัดกิจกรรมสตรีจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอหัวไทร เข้าร่วม เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ชมรมผู้สูงอายุ หมู่2 บ้านบางโหนด ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ