10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราชโดย นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมประชุมกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดหาทุนสมทบหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหัวไทร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร โดยนายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอหัวไทร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมจัดหาทุนสมทบหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน๑๗หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายสมยศ สุจริตธนารักษ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอหัวไทร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ หอ ประชุมอำเภอหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

[...]

อ่านต่อ