พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมเป็นสักขีพยาน การตั้งปณิธาน และประกาศเจตนารมย์ของประชาชน เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายคนองเดช สุขผล พัฒนาการอำเภอหั [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนอำเภอหัวไทร ร่วมเป็นสักขีพยาน การตั้งปณิธาน และประกาศเจตนารมย์ของประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวไ [...]

อ่านต่อ