นายปรีดา บุษย์เพชร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง

บริการของเรา