📢 พช.ห้วยทับทัน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

📌 วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน ประธานในพิธีฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนอำเภอห้วยทับทัน เข้าร่วมพิธีฯ
ในการนี้ นางสาวศิริพร อ่อนละออ พัฒนาการอำเภอห้วยทับทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตร
2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม
3.กิจกรรมจิตอาสา “ถวายเป็นพระราชกุศล”
ทั้งนี้การดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)
“ฮักแพง แบ่งปัน ห้วยทับทันบ้านเฮา”
สารสนเทศ พช.ห้วยทับทัน : 📷 ภาพ/รายงาน
#อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ
#พชห้วยทับทันศรีสะเกษนครแห่งความสุข
#๑๓๐กระทรวงมหาดไทย
#๖๐ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay

(Visited 2 times, 1 visits today)