นางสาวศิริพร อ่อนละออ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอห้วยทับทัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaithapthan วันที่ 25 ม.ค. 2566

พช.ห้วยทับทัน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaithapthan วันที่ 16 ม.ค. 2566

พช.ห้วยทับทัน ร่วมมอบของขวัญให้แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี2565 เนื่องในโอกาสวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaithapthan วันที่ 26 ธ.ค. 2565

📢 พช.ห้วยทับทัน ดำเนินโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย huaithapthan วันที่ 25 ม.ค. 2566

พช.ห้วยทับทัน ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

📌 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชา [...]