สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ถนนประชาชื่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๔๐

โทรศัพท์ : ๐-๔๔๓๙-๑๓๖๔, โทรสาร : ๐-๔๔๓๙-๑๓๖๔

อีเมล์ : huaithalaeng@cdd.go.th

(Visited 882 times, 1 visits today)