กพสอ.ห้วยแถลง ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา

🎞 สพอ.ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 🛤

🌤 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
🕙 เวลา 10.00 น.
🎇 กพสอ.ห้วยแถลง ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา
🌈 นางสาววิราวรรณ มั่นจิตต์ พัฒนาการอำเภอห้วยแถลง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยแถลง
(กพสอ.ห้วยแถลง) ร่วมประชุมผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเพื่อสรรหาสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับจังหวัดนครราชสีมา
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2568
⛪️ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

🎯 Change for Good 🎯
👑 “๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸 สถานีข่าว พช.ห้วยแถลง รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)