พช.ห้วยราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีมหกรรมว่าวอิสานและบอลลูนนานาชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจักรินทร [...]
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผู้นำสัมมาชีชุมชนอำเภอห้ว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ผู้นำสัมมาชีพชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมฝึกทักษะกระบวนการถ่ายทอดการเป็นวิทยากรของผู้นำสัมมาชีพชุมชน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ผู้นำสัมมาชีพชุมชนอำเภอห้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช นำผู้นำสัมมาชีพชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนรุ่นที่7,8

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

“เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลสามแวง” เอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมตอนรับ นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม

“เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หนองหว้า หมู่ 2 ตำบลหนองหว้า” เอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมตอนรับ นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [...]
อ่านเพิ่มเติม