สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมพิจารณาเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลาดเก่าห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 43 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 🌏จังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลสนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 40 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 🌏จังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ประชุมติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กขคจ. บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 39 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 🌏จังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 38 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 🌏จังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 35 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 🌏จังหวั [...]
อ่านเพิ่มเติม