การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 1  สิงหาคน  2561 นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม