สพอ.ห้วยราช จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช จัดประชุมเจ้าหน้าที่พั [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ “ป้าจิตรหมูเส้น”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกา [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าบ้านโชคดีในการขับเคลื่อนการทำผ้ามัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับส [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรกรม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราชในกิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกับแปลงครัวเรือนเป้าหมาย ณ พื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามและสนับ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ห้วยราช- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

🗺️พช.ห้วยราช- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม