☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอห้วยราช (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ 1/2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ร่วมประชุมคณะกรรมการใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : สพอ.ห้วยราช เชิญชวนหน่วยงานราชการ กลุ่ม องค์กร ในพื้นที่อำเภอห้วยราช สวมใส่ผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : สพอ.ห้วยราช เชิญชวนหน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่ตำบลสามแวง

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนั [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลบ้านตะโก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลสนวน

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลตาเสา

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลโคกเหล็ก

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลห้วยราชา

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามสนับสน [...]
อ่านเพิ่มเติม