พัฒนาการอำเภอห้วยราช

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์

พัฒนาการอำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวรภาดา วงษ์วรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลสนวน และ ตำบลโคกเหล็ก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.นรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลห้วยราช และ ตำบลสามแวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลห้วยราชา และ ตำบลบ้านตะโก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธันยพร โกยสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลเมืองโพธิ์ และ ตำบลตาเสา

(Visited 584 times, 1 visits today)