โครงสร้างบุคลากร สพอ.ห้วยราช

พัฒนาการอำเภอห้วยราช

นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์

พัฒนาการอำเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

นางวรภาดา วงษ์วรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลสนวน และ ตำบลโคกเหล็ก

น.ส.นรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลห้วยราช และ ตำบลสามแวง

นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลห้วยราชา และ ตำบลบ้านตะโก

นายตีรณ ศิลาลาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลเมืองโพธิ์ และ ตำบลตาเสา

(Visited 417 times, 1 visits today)