☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :นำกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :นำกลุ่มเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565

📅วันที่ 12 กันยายน 2565 ⏰เวลา 14.00 น. ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช นำตัวแทนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา และบ้านโชคกราด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565
โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 52 กองทุน พร้อมนี้ได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 52 กองทุน และได้มอบแนวนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับต้นกล้าของทุนแม่ของแผนดินจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน การฟื้นฟูทุนทางสังคมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 12 times, 1 visits today)