☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ :ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

📅วันที่ 12 กันยายน 2565 ⏰เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช บ้านเพชรน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้นางจำลอง ทรัพย์เอนก ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ได้พาเยี่ยมชมการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งในปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยราช เป็นต้น

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 11 times, 1 visits today)