☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำตัวแทนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : นำตัวแทนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

📅วันที่ 12 กันยายน 2565 ⏰เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชร่วมรับใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางรัชนี สาระวิถีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะพูดคุยและบรรยายการขับเคลื่อนศูนย์จิตอาสาระดับอำเภอ และได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรและเมล็ดพันธุ์ผักตามโครงการ “สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักแบ่งปันกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 10 times, 1 visits today)