☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก) บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มทอผ้าบ้านสนวนนอก) บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

📅วันที่ 7 กันยายน 2565 ⏰เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการศูนย์ทอผ้าบ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้ทางกลุ่มได้มีการขยายกำลังการผลิตผ้าหางกระรอก ผ้าหางกระรอกคู่ โดยทางกลุ่มได้มียอดสั่งผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้กลุ่มดำเนินการวางแผนการผลิตเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต และเร่งกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

(Visited 13 times, 1 visits today)