☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มสุภาวิณีเบอร์เกอร์รี่) บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

☀️พช.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์☀️ : ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มสุภาวิณีเบอร์เกอร์รี่) บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

📅วันที่ 7 กันยายน 2565 ⏰เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มสุภาวิณีเบอร์เกอร์รี่ หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มสุภาวิณีเบอร์เกอร์รี่) บ้านสวายจีก หมู่ที่ 1 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้ทางกลุ่มได้มีการขยายกำลังการผลิตเบเกอร์รี่ในหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ทางกลุ่มได้มียอดสั่งจองจากผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

🔆อำเภอห้วยราช🔆 : ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
⏩Change for Good “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช

(Visited 12 times, 1 visits today)