สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ประชุมติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กขคจ. บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 39 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ประชุมติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กขคจ. บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 22 มิถุนายน 2565
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
✅ในการนี้ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้แก่สมาชิกที่ได้ยื่นเสนอโครงการ ในการขอรับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ พร้อมนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับวัตุประสงค์ของโครงการ และทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯและสมาชิก

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 7 times, 1 visits today)