สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พช. พื้นที่ตำบลสนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 41 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา พช. พื้นที่ตำบลสนวน
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 23 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช. ณ แปลงของนางบำเพ็ญ บุญเจียม บ้านแซะซอ หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
🍀ในการนี้ครัวเรือนต้นแบบได้ดำเนินกิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างต่อเนื่อง

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 4 times, 1 visits today)