สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 38 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 22 มิถุนายน 2565
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยนางธันยพร โกยสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านมะขาม หมู่ที่ 5 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนี้ได้มอบตู้เอกสารให้แก่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯสำหรับการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการและสมาชิกได้เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ เสริมสร้างวินัยทางการเงิน สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้อย่างเป็นระบบ
—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 3 times, 1 visits today)