สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลสนวน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 40 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลสนวน
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 23 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางวรภาดา วงษ์วรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงกระบือเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 4 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
✳️พร้อมนี้ได้เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้สมาชิกขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้ยื่นเสนอโครงการต่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเน้นย้ำการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระเงินตามงวดที่ต้องชำระ พร้อมกับการดูแลสุขลักษณะและขั้นตอนการเลี้ยงให้มีความสะอาด ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 4 times, 1 visits today)