สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 35 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 20 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ลงพื้นประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนเพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลในการนำเสนอและการจัดเตรียมสถานที่รองรับการตรวจประเมินในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จุดดำเนินการ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 2 times, 1 visits today)