สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมพิจารณาเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลาดเก่าห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 43 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมพิจารณาเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลาดเก่าห้วยราช
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ร่วมประชุมพิจารณาเนื้อหาในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนตลาดเก่าห้วยราช ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 4 times, 1 visits today)