สพอ.ห้วยราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 37 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 21 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด และได้ซักซ้อมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอห้วยราช เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการระดับประเทศ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)