สพอ.ห้วยราช ดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 36 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัด)
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 21 มิถุนายน 2565
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับจังหวัด) โซนที่ 1 จุดดำเนินกิจกรรม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
🍀โดยมีนายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจประเมินและรับฟังการนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายถิรพล ประยงค์ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชน และแขกผู้เกียรติที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้🍀ซึ่งอำเภอห้วยราช ได้นำเสนอกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเหล็ก ผู้เสนอผลงาน นายสถาพร ชัยกิตติพร ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้า
2. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกเหล็ก ผู้เสนอผลงาน นายวิธวิทย์ จิตติธาดา กำนันตำบลโคกเหล็ก และคณะ
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ผู้เสนอผลงาน นางสุนิสา จะริตรัมย์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมนตำบลโคกเหล็ก
🍀ในการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านหนองหว้า ได้นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยมีนายสถาพร ชัยกิตติพร ผู้ใหญ่บ้านหนองหว้าเป็นผู้ให้ข้อมูลฯ พร้อมเยี่ยมชมจุดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านและตำบล และการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)