พอ.ห้วยราช จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 42 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช
📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 มิถุนายน 2565
🍀นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
✳️การร่วมบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
✳️การขับเคลื่อนโครงการ 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแก่งความดี
✳️การมอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
✳️การมอบธงสีขาว พร้อมใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2565
✳️การบันทึกข้อมูลหมู่บ้านต้นกล้าของแผ่นดิน และบันทึกการตรวจสุขภาพกองทุนแม่บองแผ่นดิน ประจำปี 2565
✳️พร้อมนี้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอห้วยราช มีมติเห็นชอบดำเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สมาชิกร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 9 times, 1 visits today)