สพอ.ห้วยราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
☘️นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กให้เด็กสามารถได้รับการพัฒนาได้อย่างทั่งถึง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มอบทุนให้เด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ 23 อำเภอ
☘️ในการนี้นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ตัวแทนจากองค์กรสตรีอำเภอห้วยราช/ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช/ผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 พร้อมนี้ได้นำเด็กเข้าร่วมรับทุน จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และ TPMAP ในพื้นที่ตำบลห้วยราช ตำบลโคกเหล็ก และตำบลบ้านตะโก
—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 5 times, 1 visits today)