สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2565

🌏จังหวัดบุรีรัมย์ – สพอ.ห้วยราช ร่วมประชุมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เข้าร่วมประชุมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนี้ได้ชี้แจงกรอบรายละเอียด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 และกำหนดแผนการดำเนินการคัดสรรฯ ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยดำเนินการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

—————————–
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน
.

(Visited 5 times, 1 visits today)