สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การใช้งานระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌏จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การใช้งานระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางธันยพร โกยสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การใช้งานระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
☘️ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการนำเข้าข้อมูลในระบบ TPMAP และระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (Logbook) ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)