สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับจุดดำเนินการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🗺️จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับจุดดำเนินการตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ในการออกตรวจจุดดำเนินกิจกรรมสำหรับการจัดอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพเพียง กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนากลไก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564
☘️ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราชได้พาชมจุดดำเนินการ จุดอบรมและจุดครูพาทำ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา พช.(งบปกติ) แปลงของ นางจำลอง ทรัพย์เอนก หมู่ที่ 8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย?
💦พร้อมนี้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอห้วยราช ได้จัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดแปลงรวมทั้งตีสะพานเพิ่มความแข็งแรงภายในแปลงทและจัดทำรั้วสังกะสีสไตล์วินเทจเพื่อป้องกันสัตว์เข้าไปภายในแปลงและเตรียมฟางเพื่อใช้ในการเอามื้อสามัคคีการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการพัฒนาวิถีชีวิตสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ)
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีส

(Visited 3 times, 1 visits today)