สพอ.ห้วยราช ร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

🌏จังหวัดบุรีรัมย์-สพอ.ห้วยราช ร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

🌿สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
🗓วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
☘️นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอห้วยราชพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับและตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ ห้องประชุมอำเภอห้วยราช และโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อำเภอห้วยชชราช
☘️ในการนี้นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ และตอบข้อซักถามจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)