สพอ.ห้วยราช นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำป้ายเช็คอิน และป้ายฐานเรียนรู้ สนับสนุนครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำป้ายเช็คอิน และป้ายฐานเรียนรู้ สนับสนุนครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” (งบเงินกู้)

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช​ มอบหมายให้นา​ยรณชัย นุรักรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ​ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบ ณ แปลงนายบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์
☘️ได้ปฏิบัติงานร่วมกับครัวเรือนในการจัดทำป้ายเช็คอินและทำป้ายฐานการเรียนรู้ต่างๆ ภายในแปลง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีในแปลง มาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสวยงามให้แก่แปลงครัวเรือนต้นแบบต่อไป
☘️เป็นดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนตามภารกิจต่างๆ ของครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” ต่อไป ณ แปลงนายบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 1 times, 1 visits today)