สพอ.ห้วยราช นพต.ห้วยราช ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา พช.(งบเงินกู้)

🗺️จังหวัดบุรีรัมย์-นพต.ห้วยราช ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนอง นา พช.(งบเงินกู้)

📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
☘️นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางยุพาวรรณ นุกรรัมย์ และนายอมรเทพ นิกูลรัมย์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา พช.”(งบเงินกู้) ณ.แปลงของ นายทองยศ ทะยานรัมย์ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
☘️ในการนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเจ้าของแปลงในการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพิ่มเติม เพื่อบำรุงดินสร้างความชุ่มชื้น ทั้งนี้ยังสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งด้วย
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช-บุรีรัมย์
ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 2 times, 1 visits today)