คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช รวมพลังสตรีอำเภอห้วยราชสนับสนุนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์บ้านสวายเจริญ

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์ – คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช รวมพลังสตรีอำเภอห้วยราชสนับสนุนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์บ้านสวายเจริญ
🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช รวมพลังสตรีอำเภอห้วยราชในการส่งเสริม สนับสนุนสตรีทุกระดับ สร้างความสามัคคีโดยการมีส่วนร่วม และการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้เสริมให้กับครัวเรือน ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์บ้านสวายเจริญ
❇️โดยมีพันจ่าเอกโสภณ สิทธิจันทร์ ปลัดอำเภอห้วยราช(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยราช นางรัชนี สาระวิถี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอห้วยราช ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ฯ ณ ศูนย์เพาะเมล็ดพันธผัก บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 7 times, 1 visits today)