สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญ

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญ

🖌️ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราช มอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเฉลิมวุฒิ โพนทัน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการดำเนินการกลุ่มทอผ้าบ้านสวายเจริญ และการขยายพันธุ์ไว้สำหรับแบ่งปัน ณ บ้านสวายเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 20 times, 1 visits today)