สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ “ป้าจิตรหมูเส้น”

🗺️ จังหวัดบุรีรัมย์- สพอ.ห้วยราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ “ป้าจิตรหมูเส้น”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.
นางสาวกิ่งกาญจน์ สุขอนันต์ พัฒนาการอำเภอห้วยราชมอบหมายให้นางรุ่งตะวัน ฉิมจิ๋ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายเฉลิมวุฒิ โพนทัน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการ “ป้าจิตรหมูเส้น” ทั้งนี้ทางกลุ่มฯได้อธิบายถึงกระบวนการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่นักพัฒนารัฐบาลดิติทัลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้าน OTOP อำเภอห้วยราชต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มป้าจิตรหมูเส้น หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

——————————
📸ข่าวโดย สพอ.ห้วยราช – บุรีรัมย์ บำรุงสุข…ข้าวหอมมะลิดี มากมีวัฒนธรรม เลิศล้ำผ้าไหม มหกรรมไทยว่าวอีสาน

(Visited 14 times, 1 visits today)